Nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên

(Khởi Nghiệp Xanh) Chương trình được thiết lập nhằm đưa vào thực tế Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Đồng thời, chương trình cũng đặt trong bối cảnh triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020.

Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới. Chương trình cũng hướng đến việc xây dựng tinh thần yêu nước và tình nguyện trong thanh niên thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Đồng thời, chương trình cũng nhấn mạnh vào việc thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020, nhằm đảm bảo sự liên kết giữa các hoạt động khởi nghiệp và các mục tiêu lớn hơn của tổ chức thanh niên và cộng đồng. Điều này sẽ giúp tạo ra một môi trường tích cực, động viên và hỗ trợ thanh niên Việt Nam trong việc phát triển sự nghiệp và đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước.

Chương trình “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên” năm 2020, diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12, được tổ chức với mục tiêu chính là tăng cường vai trò của thanh niên trong sự phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là tại các vùng nông thôn. Chương trình hướng đến việc lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng thanh niên và hội viên, tạo điều kiện cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Chuyên gia về lĩnh vực Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chia sẻ với các bạn Thanh niên tỉnh Cao Bằng.
Chuyên gia về lĩnh vực Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chia sẻ với các bạn Thanh niên tỉnh Cao Bằng.

Nội dung chương trình bao gồm Hội nghị “Vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương”, nơi thanh niên khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Đặc biệt, chương trình tập trung vào vùng nông thôn để khuyến khích thanh niên tại đây tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Chương trình cũng tổ chức các buổi đào tạo và tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng lực của thanh niên quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, các doanh nghiệp khởi nghiệp có cơ hội thuyết trình để tìm kiếm đầu tư và đối tác.

Đánh giá về tiềm năng khởi nghiệp của thanh niên, Tiến sĩ Nguyễn Đức Tùng đã đề cập đến thực trạng đáng lo ngại khi nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương tập trung vào các lĩnh vực truyền thống và chưa đủ đổi mới sáng tạo. Ông nhấn mạnh rằng sự thiếu hỗ trợ và tư vấn từ các chuyên gia và doanh nghiệp lớn đã làm cho nhiều startup không đạt đủ năng lực để duy trì và phát triển mô hình kinh doanh.

Các bạn thanh niên tỉnh Bình Định giới thiệu những sản phẩm khởi nghiệp của mình tới mọi người tham gia Hội nghị “Vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương”
Các bạn thanh niên tỉnh Bình Định giới thiệu những sản phẩm khởi nghiệp của mình tới mọi người tham gia Hội nghị “Vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương”

Anh Nguyễn Đức Tùng đánh giá rằng việc tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam trong những năm gần đây đã đóng góp lớn cho sự phát triển của nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua việc hỗ trợ từ các vườn ươm và quỹ đầu tư. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng hoạt động này chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, trong khi các startup địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận mentor và chuyên gia.

Anh Nguyễn Đức Tùng đề xuất rằng, để nhận được sự giúp đỡ, các thanh niên địa phương cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ những chuyên gia cố vấn phù hợp với lĩnh vực của họ, hiểu rõ về sản phẩm địa phương và sẵn lòng lắng nghe, chia sẻ và giải quyết những khó khăn từ ý tưởng đến xây dựng mô hình kinh doanh.

Chương trình “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên” sẽ tiếp tục được tổ chức tại các tỉnh, thành phố khác nhau, nhằm tạo ra môi trường thuận lợi để thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mục tiêu của chương trình là kết nối thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các quỹ đầu tư khởi nghiệp để họ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ giải pháp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, chương trình cũng tập trung vào việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Trả lời