Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh (Startups in green agriculture) là gì?

(Khởi Nghiệp XanhKhởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh là sự lựa chọn của những người ấp ủ ý định cung ứng sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng cao và đồng thời tuân thủ các phương pháp bảo vệ môi trường. Trong hành trình này, họ có thể chọn một trong những hướng như sản xuất nông sản hữu cơ, chăn nuôi động vật hữu cơ, thực phẩm chế biến từ nguyên liệu hữu cơ, sử dụng công nghệ nông nghiệp tiên tiến, phát triển thị trường trực tuyến và giao hàng, hoặc xây dựng thương hiệu nông nghiệp xanh.

Những người khởi nghiệp này tập trung vào việc tạo ra sản phẩm không chỉ an toàn và chất lượng mà còn đảm bảo tính bền vững và tôn trọng môi trường. Bằng cách này, họ không chỉ đóng góp vào tăng thu nhập cá nhân mà còn góp phần quan trọng vào sự bảo vệ môi trường và cung cấp sự lựa chọn an toàn và lành mạnh cho người tiêu dùng. Đồng thời, những người khởi nghiệp này còn có cơ hội xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, kết nối trực tiếp với khách hàng và thúc đẩy phong trào nông nghiệp xanh mạnh mẽ.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, còn được gọi là các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, là quá trình mà người khởi nghiệp chọn lựa tham gia vào các giai đoạn khác nhau của chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp xanh, từ việc nuôi trồng đến phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh
Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh

Để bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, người khởi nghiệp cần chú ý đến những vấn đề liên quan đến điều kiện tự nhiên, động thái của thị trường và khách hàng, khía cạnh tài chính, kiến thức và kinh nghiệm, cũng như cơ chế chính sách của chính phủ.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Theo số liệu thống kê năm 2016, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp đăng kí tăng nhanh, nhưng chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ so với các ngành khác. Năm 2019, chỉ có 2029 doanh nghiệp mới được thành lập trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1.5% tổng số doanh nghiệp mới.

Năm 2017, Việt Nam chỉ có khoảng 4.500 doanh nghiệp nông nghiệp, nhưng lại đóng góp tới 47% tổng số lao động của cả nước. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất là sự thiếu hụt đất đai, tiếp theo là ảnh hưởng của thời tiết đến năng suất và sự biến động khó dự báo trên thị trường.

Mặc dù có các chính sách ưu đãi về thuế và đất đai, nhưng triển khai chưa đạt hiệu quả, khiến cho ít doanh nghiệp hưởng lợi từ những chính sách này. Kiến thức chuyên môn cũng là một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công trong lĩnh vực nông nghiệp.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, bao gồm nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp thuận tự nhiên, được nhiều người lựa chọn nhằm cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Mô hình này giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón hữu cơ, và tận dụng các ưu thế địa phương, giảm chi phí đầu tư và tăng sự chủ động về nguồn giống.

Môi trường sản xuất trong lĩnh vực này thường được coi là trong lành và thân thiện, đồng thời đảm bảo sức khỏe tốt hơn cho người sản xuất. Tuy nhiên, những khó khăn và thách thức không thể tránh khỏi có thể làm rơi vào rủi ro cho sự thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Trả lời