Quan tâm hỗ trợ việc làm, nâng cao nhận thức, phát triển năng lực khởi nghiệp cho thanh niên Bến Tre

(Khởi Nghiệp Xanh) Trong thời gian gần đây, tỉnh Bến Tre đã tiến hành một loạt các biện pháp thiết thực nhằm tăng cường công tác giới thiệu việc làm và đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các hợp đồng cụ thể. Điều này chứng tỏ sự quan tâm và cam kết của tỉnh trong việc đảm bảo nguồn việc làm ổn định và có chất lượng cho người lao động địa phương.

Ngoài ra, tỉnh Bến Tre còn chú trọng vào việc nâng cao nhận thức và khát vọng khởi nghiệp của thanh niên. Qua đó, tập trung phát triển năng lực khởi nghiệp cho thanh niên Bến Tre tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp. Mục tiêu là xây dựng một môi trường kinh doanh sôi động, khuyến khích sự đổi mới sáng tạo, và thúc đẩy chuyển đổi số trong quá trình phát triển đất nước.

Việc kết hợp giữa việc giới thiệu việc làm và khuyến khích khởi nghiệp là một chiến lược toàn diện, giúp tối ưu hóa cơ hội cho thanh niên trong thị trường lao động và đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. Qua đó, tỉnh Bến Tre mong muốn đóng góp tích cực vào sự phồn thịnh và tiến bộ của đất nước, dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ, và đổi mới sáng tạo.

Khởi nghiệp với sản phẩm bưởi da xanh tại Bến Tre
Khởi nghiệp với sản phẩm bưởi da xanh tại Bến Tre – Ảnh: VGP/Hoàng Trung

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh đã thông tin rằng, mỗi năm tỉnh Bến Tre đón khoảng 16.500 thanh niên bước vào tuổi lao động, sở hữu nguồn lao động trẻ và dồi dào. Trong bối cảnh này, tỉnh đã đề xuất và thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, và chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, và giải quyết việc làm cho thanh niên.

Từ việc thực hiện các mục tiêu như nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, chuyên môn, và tay nghề cho người lao động, đặc biệt là thanh niên, tỉnh đã chú trọng vào việc dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên khuyết tật, và thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Kết quả của các biện pháp này là việc tư vấn, giới thiệu việc làm và nghề nghiệp ở nước ngoài đã đạt được thành công đáng kể trong năm 2022. Tỉnh đã tư vấn hướng nghiệp cho 11.030 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 7.560 thanh niên, và tư vấn tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho 570 thanh niên.

Tuy nhiên, thất nghiệp trong thanh niên vẫn là một thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh chất lượng việc làm chưa cao và năng suất lao động thấp. Để giải quyết vấn đề này, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh nhấn mạnh vào cần thiết phải tăng cường công tác truyền thông, tạo nhận thức về nghề nghiệp, việc làm, và khởi nghiệp cho thanh niên. Đồng thời, đề xuất tuyên truyền các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của thanh niên và nâng cao trình độ, tay nghề, và ý thức của họ trong việc tham gia phát triển kinh tế tỉnh.

Bên cạnh việc giới thiệu nghề, việc làm, tỉnh Bến Tre hướng đến nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Bến Tre, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Phát triển năng lực khởi nghiệp cho thanh niên xứ dừa - Ảnh: VGP/Hoàng Trung
Phát triển năng lực khởi nghiệp cho thanh niên xứ dừa – Ảnh: VGP/Hoàng Trung

Tại Kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023 – 2030, tỉnh Bến Tre phấn đấu, trong giai đoạn 2023- 2025: Hỗ trợ ít nhất 150 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 10 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hằng năm có 1.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp. Ít nhất 100 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Hỗ trợ thành lập 4 hợp tác xã do thanh niên làm chủ. Trên 70% thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp được đào tạo kỹ năng số cơ bản; trên 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa do thanh niên làm chủ sử dụng nền tảng số.

Ở giai đoạn 2 (2026 – 2030): Hỗ trợ ít nhất 200 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 15 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Duy trì và xây dựng 150 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Hằng năm, duy trì hỗ trợ ít nhất 3 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP. Trên 90% thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp được đào tạo kỹ năng số cơ bản…

Để làm được điều này, theo UBND tỉnh, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò, vị trí, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Đồng thời, chú trọng vào việc tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng, tỉnh Bến Tre cam kết hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực kinh doanh và khởi nghiệp. Điều này sẽ được thực hiện thông qua các hoạt động tập huấn và bồi dưỡng kiến thức nền tảng, bao gồm quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, marketing, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng, xử lý rủi ro, và thương mại điện tử.

Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn và các nhà đầu tư, xây dựng và phát triển các kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của họ. Đặc biệt, hỗ trợ tư vấn pháp lý cũng được đề cập để đảm bảo rằng thanh niên khởi nghiệp được hỗ trợ mọi mặt để phát triển doanh nghiệp của mình.

Tỉnh Bến Tre cũng đặt mục tiêu khai thác và phát huy hiệu quả của Không gian Đổi mới Sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Hub) thông qua tổ chức các hoạt động kết nối, thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Điều này bao gồm việc tổ chức các sự kiện định kỳ như họp mặt cộng đồng khởi nghiệp và các buổi gặp gỡ mạng lưới khởi nghiệp, cùng với việc tổ chức cà phê khởi nghiệp vào cuối tuần.

Ngoài ra, việc nghiên cứu, đề xuất và điều chỉnh chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh được đặc biệt chú trọng. Điều này bao gồm cả các giải pháp cụ thể để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp công nghệ số, như chính sách ưu đãi về vốn tín dụng, lãi suất và thủ tục vay, cũng như hỗ trợ cho các dự án công nghệ số tiềm năng.

Trả lời