Để doanh nghiệp khởi nghiệp xanh phát triển

(Khởi Nghiệp Xanh) Chính phủ và tổ chức có trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường để đẩy mạnh phát triển và giữ vững cam kết bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam trong năm qua, chúng ta cần thích ứng bằng cách thay đổi tư duy, chuyển đổi ngành nghề, và tập trung vào những lĩnh vực mang lại lợi ích cho môi trường.

Để đạt được mục tiêu này, cần áp dụng các chính sách ưu đãi, như giảm thuế và hỗ trợ tài chính, nhằm khuyến khích doanh nghiệp môi trường thân thiện. Đồng thời, việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sẽ tạo ra công nghệ, sản phẩm, và dịch vụ mới hỗ trợ bảo vệ môi trường.

Hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức công quốc gia cũng cần được khuyến khích để tận dụng nguồn lực và chia sẻ kiến thức. Đồng thời, cần phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về môi trường thông qua các chương trình đào tạo.

Cung cấp thông tin và tư vấn cũng đóng vai trò quan trọng để giúp doanh nghiệp ra quyết định chiến lược hơn. Hỗ trợ xuất khẩu và tài trợ tài chính là những yếu tố quan trọng để giúp doanh nghiệp môi trường vượt qua thách thức tài chính và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Môi trường là vấn đề chung

Việt Nam đang tận dụng những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xanh, một lĩnh vực đang thu hút sự chú ý của các chính phủ trên thế giới. Sau Hội nghị COP26, Việt Nam đã mạnh mẽ hóa nỗ lực của mình trong việc bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động như hội nghị, hội thảo, huấn luyện và truyền thông.

TP.Hồ Chí Minh, trong năm qua, đã tích cực tham gia nhiều chương trình xung quanh chủ đề kinh tế xanh, bền vững, và giảm thiểu tác động môi trường. Các chủ đề như kinh tế tuần hoàn, Netzero, giảm phát thải khí nhà kính, tái chế, nông nghiệp xanh, chuyển đổi số đã trở thành trọng tâm của các hoạt động này.

Qua những nỗ lực này, người dân và doanh nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh đang nhận thức rõ ràng về việc bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của cá nhân, tổ chức mà còn là vấn đề chung của cộng đồng. Điều này không chỉ thúc đẩy tinh thần trách nhiệm xã hội mà còn tạo đà để xây dựng một cộng đồng hướng tới phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Việc này không chỉ đáp ứng xu hướng toàn cầu mà còn giúp Việt Nam đóng góp tích cực vào nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Tác giả (đeo thẻ) hướng dẫn học sinh làm viên nén tái chế cà phê tại hệ thống giáo dục Pathway Tuệ Đức (quận 12, TP HCM)
Tác giả (đeo thẻ) hướng dẫn học sinh làm viên nén tái chế cà phê tại hệ thống giáo dục Pathway Tuệ Đức (quận 12, TP HCM)

Việc lựa chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực xanh không chỉ đặt ra những thách thức kinh tế mà còn đòi hỏi sự cam kết đặc biệt đối với trách nhiệm xã hội và môi trường. Đối với người sáng lập doanh nghiệp xanh, mục tiêu và định hướng của họ không chỉ là về doanh thu mà còn là về việc tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với xã hội và môi trường.

Lấy ví dụ, đối với một doanh nghiệp quyết định hoạt động trong lĩnh vực tái chế, mục tiêu của họ không chỉ là kiếm lợi nhuận mà còn là giảm thiểu rác thải và tạo ra công ăn việc làm mới. Kim chỉ nam cho mọi hoạt động của họ là “khởi nghiệp xanh – khởi nghiệp cho xã hội”. Bằng cách này, họ không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn chịu trách nhiệm đối với sự bền vững của môi trường và cộng đồng xung quanh.

Qua việc hành động như vậy, doanh nghiệp xanh không chỉ tạo ra giá trị cho chính mình mà còn trở thành một mô hình cho các doanh nghiệp khác. Sự kiên định và cam kết của họ không chỉ làm thay đổi cách tiếp cận kinh doanh mà còn thúc đẩy tinh thần trách nhiệm xã hội trong giới doanh nhân và góp phần vào việc xây dựng một tương lai bền vững hơn cho mọi người.

Cần thêm chính sách, cơ chế ưu đãi

Khởi nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực tái chế rác thải và môi trường, đang đối mặt với những thách thức lớn, tuy nhiên, sự cam kết của Chính phủ tại Hội nghị COP28 đã mở ra triển vọng hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp trong ngành.

Nếu muốn tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với xã hội và môi trường, cần xem xét một số vấn đề quan trọng. Trong đó, nguồn vốn là yếu tố then chốt, và Chính phủ có thể hỗ trợ bằng cách cung cấp nguồn vốn dễ dàng hơn và với lãi suất thấp. Chính sách thuế ưu đãi và giảm thuế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích đầu tư và phát triển.

Ngoài ra, chính phủ có thể xem xét các chính sách ưu đãi khác như giảm giá điện, chi phí vận chuyển, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu và thử nghiệm cũng là một bước quan trọng để khuyến khích sự đổi mới và phát triển công nghệ.

Cũng không kém quan trọng, chính phủ có thể đóng vai trò trong việc tạo cơ hội đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực tái chế. Cuối cùng, hỗ trợ thông tin và quảng bá giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường sự hiểu biết về tầm quan trọng của lĩnh vực tái chế rác thải và môi trường, thúc đẩy lòng hỗ trợ từ cộng đồng xã hội. Những biện pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn hỗ trợ mục tiêu chung của cộng đồng, đó là bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ngoài những nỗ lực đã được thực hiện, vẫn còn thiếu điều kiện cho các hoạt động như hội chợ, triển lãm, và trưng bày trong lĩnh vực môi trường. Các sự kiện này sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp kết nối, giao lưu, và học hỏi từ nhau, đồng thời xây dựng một cộng đồng xanh mạnh mẽ không chỉ tại TP.Hồ Chí Minh mà còn trên toàn quốc.

Năm 2024, hy vọng rằng doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ cơ quan, chính quyền, cũng như các chính sách và cơ chế ưu đãi. Điều này là quan trọng để tạo đòn bẩy phát triển cho phong trào khởi nghiệp xanh. Cụ thể, hy vọng sẽ có chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân, đặc biệt là cho doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực tái chế rác thải và môi trường.

Đồng thời, cần tạo ra cơ chế hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp tham gia các sự kiện quan trọng như triển lãm và hội chợ, cũng như tiếp cận nguồn vốn tín chấp với điều kiện thuận lợi. Hỗ trợ giảm bớt các rủi ro và quy định phức tạp về hồ sơ cũng là điểm cần được chú ý để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường.

Cuối cùng, doanh nghiệp cần nhận được hỗ trợ chính sách về giá thuê đất đặc biệt để mở rộng quy mô sản xuất, cũng như hỗ trợ kinh phí liên quan đến thủ tục đăng ký bản quyền và sáng chế. Những biện pháp này sẽ không chỉ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào mục tiêu bảo vệ môi trường và thúc đẩy khởi nghiệp xanh trong cả nước.

Trả lời